Muzeum na facebooku

Archiv

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově uchovává ve svojí sbírce množství archivního materiálu dokumentujícího historii regionu Trutnovska převážně v 19. a 20. století. Nutno upozornit, že muzeum nemá žádné archiválie ve smyslu zákona o archivnictví, neboť písemnosti jsou vedeny jako sbírkové předměty a tudíž se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Archivní fond zahrnuje sbírku map, starých tisků, muzikálií, shromažďuje regionální tisk, časopisy a archiválie nejrůznějšího charakteru, například rukopisy uměleckých či odborných děl místních autorů, plakáty, firemní korespondenci, diplomy, vyhlášky, písemnosti osobní povahy a drobné doklady každodenního života, jako jsou reklamní letáky, blahopřejné pohlednice, vstupenky, pozvánky na různé akce apod. Zcela nová je skupina audiovideo, která obsahuje CD a DVD s regionální tématikou. K nejzajímavějším předmětům patří například rukopisy trutnovského básníka Uffo Horna či rukopisy divadelních her Hieronyma Siegla. Velkou výpovědní hodnotu mají také německé i české regionální tiskoviny z konce 19. a první poloviny 20. století. Archivní sbírkový fond je badatelsky přístupný po předchozí domluvě s kurátorem.

 

CHCETE VIDĚT VÍCE MUZEJNÍCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ? Muzeum Podkrkonoší v Trutnově se zapojilo do projektu digitalizace a on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek na portálu eSbírky. Již nyní najdete na tomto portálu vybrané sbírkové předměty ze sbírek našeho muzea. Prohlédnout si je můžete zde: http://www.esbirky.cz/hledat/instituce/3612784/

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka