Muzeum na facebooku

Archeologie

Muzeum provádí na základě uzavřené dohody s Akademií věd ČR na území okresu Trutnov archeologické výzkumy dle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, v platném znění, se zaměřením především na výzkumy záchranné, konané v rámci stavební činnosti, jejichž účelem je poznání archeologických památek (situací, nálezů) před jejich narušením či zániku stavební aktivitou. Kontaktní osobou je muzejní archeolog Mgr. Ondřej Tůma, tel. 723 948 756.

Touto výzkumnou činností také je v současnosti získáván archeologický materiál do muzejní sbírky. Archeologická podsbírka zahrnuje však i materiál ze starších výzkumů, prováděných v trutnovském regionu v 50. - 70. letech 20. století, především Archeologickým ústavem ČSAV (A. Hejna). Tzv. starý fond obsahuje také starší ojedinělé, příležitostné nálezy, učiněné většinou laiky při stavebních aktivitách a odevzdané muzeu. Ve sbírce se tak nachází např. keramický materiál z hrádku Bolkova u Libče, Bradla u Hostinného, Břecštejna u Vlčic, trutnovského hradu - dnešního muzea, nebo část kovového inventáře z hradu Vizmburku, soubor keramiky z Černé stráně u Dolní Kalné.

 

CHCETE VIDĚT VÍCE MUZEJNÍCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ? Muzeum Podkrkonoší v Trutnově se zapojilo do projektu digitalizace a on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek na portálu eSbírky. Již nyní najdete na tomto portálu vybrané sbírkové předměty ze sbírek našeho muzea. Prohlédnout si je můžete zde: http://www.esbirky.cz/hledat/instituce/3612784/

 

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka